Lomtalanítás 2023

Az elhalasztott igények miatt a lomtalanítási időpontok visszajelzésének ideje meghosszabbodhat, a jelentkezéskor ezt vegyék figyelembe, így javasolt min. 10 munkanapra előre dátumot kiválasztani.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szelektív Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozójaként az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023 január 10-től 2023. december 5-el bezárólag - folyamatosan (előre egyeztetett munkanapokon) -, a közterületek rendjének és tisztaságának érdekében házhoz menő lomtalanítást végez a lakosság részére, mely évente egyszer, maximum 2 m3-ig, ingyenesen igényelhető, az e fölötti mennyiség elszállíttatása egyedi megrendeléssel, díj ellenében vehető igénybe. A 2 m3 feletti lom elszállítását csak külön megrendelésre végezzük el, melynek díja m3-ként 7 800,- Ft+Áfa. Ebben az esetben kérjük, hogy külön egyeztessenek a kollégákkal.

Évente egy alkalommal a szolgáltatás továbbra is térítésmentes a lakossági ügyfelek számára!

Fontos tudnivalók:

A házhoz menő lomtalanítást igénybejelentés alapján, a lakossal egyeztetett időpontban végzi a szolgáltató azon ügyfeleknél, akiknek nincs hulladékszállítási díj tartozása.

A lomtalanítást csak azok igényelhetik, akik már rendelkeznek legalább 1 negyedéves befizetett hulladékszállítási díjjal, azaz a jelentkezés pillanatában a befizetés tényét már igazolni tudják!

A bejelentést a választott lomtalanítási időpontot megelőző min. 10 munkanappal előre fogadjuk el!

Kérjük, hogy a lomtalanítási igényük megadásakor vegyék figyelembe:

 • családi házaknál: hétfői vagy keddi nap,
 • társasházak esetén konténer nélkül történő szállítás esetén: hétfői vagy keddi nap,
 • társasházak esetén konténerrel történő szállítás esetén: keddtől péntekig jelölhető meg időpont

Az igénybejelentés történhet:

 • személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (3300 Eger, Homok utca 26.),
 • vagy az oldal alján található elektronikus űrlap kitöltésének a segítségével:

A jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk, és csak a visszaigazolt címről szállítjuk el a kihelyezett lomot, mely minden esetben a megküldött e-mail címre, vagy a megadott telefonszámra történik majd.

A végleges megerősítést, mely azt tartalmazza, hogy az igénylő jogosult a lomtalanításra, egy későbbi időpontban a lomtalanítást megelőző 4. munkanapig megkapja minden jelentkező a korábban megadott e-mail /vagy telefonos elérhetőségére.

FIGYELEM:

Felhívjuk a jelentkezők figyelemét, hogy az online jelentkezés beküldésekor először egy automatikus visszaigazolást küld a rendszer, ami csak a regisztrációt (bejelentést) fogadja.

A VÉGLEGES VISSZAIGAZOLÓ e-mailt (hogy az adott napon kipakolhat) egy későbbi időpontban küldjük meg, melyet minden esetben őrizzenek meg postafiókjukban a későbbi egyeztetések miatt, ennek hiányában a kollégák nem tudják az elmaradt/teljesítetlen lomtalanításból adódó reklamációt elfogadni!!!

Jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy a megadott adatok és az előzetesen kialakított járattervek figyelembevételével határozzuk meg a lomtalanítás időpontját (mely pár nappal módosulhat az előre tervezett időponttól), erről mindenképpen küldünk megerősítést a megadott email címre, ill. telefonos elérhetőségre.

Amennyiben a lomtalanítás a lakos/közös képviselő hiányából nem teljesül (nem jelenti be, hogy mégsem alkalmas az adott nap a lomtalanításra), úgy lehetősége van még egyszer jelentkezni. A lemondást kérjük mihamarabb jelezzék a szállítás részére!

Figyelem:

 • Csak az időben bejelentett és visszaigazolt jelentkezés alapján szállítjuk el a lomhulladékot, melyet az adott napon reggel 6 óráig kell elhelyezni a lakóingatlanok elé!
 • Telefonon történő lomtalanítási jelentkezést Társaságunk nem fogad el!
 • Társasházak esetében a közös képviselők jelentkezését várjuk!
  Abban az esetben, ha a társasházkelők egy időpontra több társasház (több, mint 10 lépcsőház) jelentkezését regisztrálják, akkor előzetes egyeztetés szükséges. Kérjük, hogy a kollégákkal minden esetben előzetesen e-mail útján vegyék fel a kapcsolatot! 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, közös képviselőket és a társasházkezelőket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! A vonatkozó jogszabályok értelmében a szabálytalankodóknak bírságot kell fizetniük!
A lomtalanítás során a közterületre kihelyezett lom a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón kívül más által történő elszállítása jogtalan elszállításnak minősül.

Kérjük, hogy az alábbi adatokat mindenképpen adják meg a lomtalanítási igény bejelentéséhez:

 • lomhulladék típusa (nagydarabos, dobozolt, zsákos stb.)
 • lomok elszállításának kívánt időpontja,
 • az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, telefon, E-mail).
 • vevő (fizető) azonosító
 • (Amennyiben még nem rendelkezik vevőkóddal kérjük keresse fel az adatok egyeztetése céljából Ügyfélszolgálatunkat!)

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Olyan szilárd hulladék, amelyek nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.

Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok:

 • kommunális hulladék
 • építési törmelék
 • gumiabroncs
 • szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz)
 • zöldhulladék
 • elektronikai cikkek
 • nagydarabos fém hulladék (pl. kályha, gázsütő stb.)
 • veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek)
 • valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az előre nem egyeztetett lomhulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül.

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.

 

Név:*
Település: *
Utca:*
Házszám:
Vevő (fizető) azonosító:*
Dátum:*
 / 
 / 
Email cím:*
Telefon:
Társasház:
Társasházi lakásszám:
Lom mennyisége (kb.) m3-ben: *
Lom mennyisége (kb.) m3-ben:*
Megjegyzés:
Elolvastam az adatvédelmi tájékoztatót és elfogadom a feltételeket*
Ellenőrzés: