Közérdekű adatok

 1. 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. 1.1. A közfeladatokat ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapja
  2. 1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
  3. 1.4. A szervezeten belüli ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és ügyfélfogadási rend
  4. 1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása
  5. 1.6. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenyégi kör
  6. 1.7. A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést szervnek adatai
  7.  
 2.  
 3. 2. Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok
  1. 2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát meghatározó alapvető jogszabályok
  2. 2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
  3. 2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
  4. 2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
  5. 2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei
  6. 2.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények - Hirdetmények
  7. 2.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
  8. 2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
  9. 2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
  10. 2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
  11. 2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai
 4.  
 5. 3. gazdálkodási adatok
  1. 3. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
   1. 2017. évi egyszerűsített beszámoló
   2. 2018. évi egyszerűsített beszámoló
   3. 2019. évi egyszerűsített beszámoló
  2. 3. 2. Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2021. IV. negyedév
  3. 3. 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával,az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazd. összefüggő szerződések (2017. szeptember 29.
  4. 3. 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított 5 millió forintot meghaladó kifizetések
  5. 3. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása
  6. 3. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
 6.  
 7. 4. Szolgáltatási területhez tartozó közszolgáltatási díjtételek és vonatkozó jogszabály
  1. 4.1 2019.01.01-től alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak
  2. 4.2 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat meghatározó jogszabályok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 13/2023. (VI. 30.) EM rendelet alapján