Tájékoztatás a 2024. május 01-i ünnepi hulladékszállításról és nyitvatartási rendről

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy ünnepnapon a megszokott rend szerint végezzük a hulladékszállítási közszolgáltatást. A meghirdetett hulladéknaptárnak megfelelően szállítjuk el a Társaságunk által ellátott településeken a kommunális és a szelektív hulladékot is.

Ügyfélszolgálat és pénztár:

2024. május 1-én Zárva 

Lakossági Hulladékudvar:

2024. május 1-én Zárva 

Iratmegsemmisítő és az Eger, 0752/29 Hrsz. alatti építési és bontási hulladékkezelő telep:
2024. május 1-én Zárva